Biblioteka   szkolna       Szkoła   Podstawowa  nr 3   w Gryficach    Biblioteka  szkolna

Archiwum


I Szkolny Konkurs Recytatorski


I Szkolny Konkurs Recytatorski odbył się w bibliotece szkolnej w dniach 7 - 8 stycznia 1993 roku. W konkursie wzięło udział ponad 90 uczniów
z klas I - VIII.

Komisja w składzie: Dorota Lubczyńska, Alina Okońska i Hanna Olszańska wytypowała 8-osobową reprezentację szkoły do konkursu miejskiego.

Były to:

Klasy 1 - 3

Ewelina i Magdalena z kl. II d i Katarzyna z kl. III d.

Klasy 4 - 8

Karolina, Anna i Matylda z kl. IV a, Dorota z kl. IVc i Joanna z kl. Vd.

W konkursie miejskim , który odbył się 17 stycznia 1993 roku r. kwalifikacje do województwa otrzymały uczennice z klas młodszych: Ewelina, Magdalena i Katarzyna

W konkursie wojewódzkim, wyróżniono Magdalenę.

Laureatka konkursu miejskiego - Kasia z III d podczas prezentacji utwodów w Gryfickim Domu Kultury.


II Szkolny Konkurs Recytatorski


II Szkolny Konkurs Recytatorski przebiegał w dniach 10 - 12 stycznia 1994 roku. W konkursie wzięło udział ponad 84 recytatorów
z klas I - VIII.

Komisja w składzie: Anna Mroczkowska, Alina Okońska i Hanna Olszańska nagrodziła 9 osób i wytypowała reprezentację szkoły.
do etapu miejskiego

Byli to:

Klasy I - III

Milena z kl. Ia, Marta z kl. Ib i Marta z kl. II a.

Klasy IV - VIII

Katarzyna z kl. IV c, Matylda, Anna i Karolina z kl. Va oraz Radosław z kl. Ve.

Kwalifikację do województwa w miejskim przeglądzie Małego Konkursu Recytatorskiego otrzymała Katarzyna z IV c.


III Szkolny Konkurs RecytatorskiIII Szkolny Konkurs Recytatorski przebiegał w dwóch etapach:
I etap odbył się 20 grudnia 1994 roku.
5-osobowa komisja w składzie: Dorota Lubczyńska, Alina Okońska, Hanna Olszańska, Krystyna Jakubowska i Anna Mroczkowska
w pierwszym etapie nie wyłoniła reprezentacji szkoły do etapu miejskiego
W drugim etapie, który odbył się 4 stycznia 1995 roku wyłoniono reprezentantów szkoły do konkursu miejskiego.
Byli to:Milena kl. II a, Marta i Dorota z kl. II b, Karolina i Matylda z kl. VI a oraz Dorota z kl. VI c.


IV Szkolny Konkurs Recytatorski


W konkursie wzieło udział 57 uczestników w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I - III recytowały wiersze 5 grudnia 1995 roku
klasy IV - VI prezentowały się 7 grudnia 1995 roku
klasy VII - VIII, 13 grudnia 1995 roku.

Komisja w składzie: Alina Okońska, Alicja Leśnia, Danuta Boroch i Monika Lal nagrodziła ksiażką i kwalifikacją do konkursu miejskiego recytatorów:

W kategorii klas:

Klasy 1 - 3

Dagmarę z kl. Ia, Kamila z kl. Ic, Mateusza z kl. IIa, Paulinę z kl.IId, Milenę z kl. IIIa
i Dorotę z kl. IIIb.

Klasy 4 - 6

Martę z kl. IVc, Jakuba z kl. VIa i Annę z kl. VId

Klasy 7 - 8

Karolinę, Dorotę i Karolinę z kl. VIIc oraz Magdalenę i Agnieszkę z kl. VIIIa.


Ela z kl. IV d w Szkolnym Konkursie RecytatorskimV Szkolny Konkurs Recytatorski


W konkursie wzieło udział 55 recytatorów w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I - III recytowały wiersze 28 listopada 1996 roku
klasy IV - VI prezentowały się 10 grudnia 1996 roku
klasy VII - VIII, 11 grudnia 1996 roku.

Komisja w składzie: Alina Okońska, Danuta Boroch i Barbara Zielińska zakwalifikowała:

Dagmarę, Sandrę i Katarzynę z kl. IIa oraz Annę z kl. IIIb i Agnieszkę z kl. IIId do eliminacji miejskich.

Dwie uczennice - Dagmara i Anna uzyskały nominację do etapu rejonowego i wojewódzkiego.

Dagmara 15 marca 1997 roku zdobyła nagrodę główną w kategorii klas I - III w Wojewódzkich Eliminacjach Małego Konkursu Recytatorskiego w Pałacu Młodzieży w Szczecinie.

VI Szkolny Konkurs Recytatorski


W konkursie wzieło udział 60 uczestników w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I - III recytowały 24 listopada 1997 roku
klasy IV - VI prezentowały się 25 listopada 1997 roku
klasy VII - VIII, 26 listopada 1997 roku.

Komisja konkursowa przyznała nagrody:

W kategorii klas:

Klasy 1 - 3

I miejsce - Sandra kl. IIIa
II miejsce - Dagmara kl. IIIa
III miejsce - Dorota kl. IIIc.

Klasy 4 - 6

I miejsce - Agnieszka kl. IVd
II miejsce - Anna kl. IVb
III miejsce - Dorota kl. Vb i Elżbieta kl. Vd.

Klasy 7 - 8

I miejsce - Małgorzata kl. VIb
II miejsce - Aleksandra kl. VIIb
III miejsce - Ewelina kl. VId.

Dagmara i Dorota przeszły eliminacje miejskie i rejonowe Małego Konkursu Recyttorskiego i reprezentowały powiat w konkursie wojewódzkim.

VII Szkolny Konkurs Recytatorski


Odbył się 23 i 26 listopada 1998 roku.
W konkursie wzieło udział 56 uczestników - 26 z klas młodszych i 30 z klas 4-8.

Komisja konkursowa do eliminacji miejskich zakwalifikowała osoby::

W kategorii klas:

Klasy 1 - 3

Klaudia kl. IId, Katarzyna i Agata kl. IIIc
Wyróżnienia: Joanna kl. IIc i Patrycja kl. IIId.
Wyróżnienia: Joanna kl. IIc i Patrycja kl. IIId.

Klasy 4 - 6

Katarzyna kl. Va, Agnieszka, Emilia i Paulina kl. Vd.

Klasy 7 - 8

Małgorzata kl. VIIb.

19 stycznia 1999 roku w eliminacjach miejsko-gminnych kwalifikację do Rejonowego Małego Konkursu Recytatorskiego otrzymały: Katarzyna, Klaudia, Patrycja i i Agnieszka.VIII Szkolny Konkurs RecytatorskiPrzesłuchania odbyły się w trzech kategoriach wiekowych: 1 - 3; 4 - 6 i 7 - 8.
Finał szkolnych eliminacji do Małego Konkursu Recytatorskiego odbył się 18 listopada 1999 roku.
Komisja konkursowa nagrodziła i zakwalifikowała 5 uczestników do eliminacji miejsko-gminnych.
Byli to:
Igor kl. I, Dagmara kl. Va, Agnieszka i Paulina kl. VId oraz Małgorzata kl. VIIIb.

W eliminacjach miejsko-gminnych, które odbyły się w GDK 18 grudnia 1999 roku, Dagmara i Małgorzata otrzymały nominację do konkursu rejonowego (22.01.2000r.).
a Dagmara również nominację do województwa.


IX Szkolny Konkurs Recytatorski


Przesłuchano 76 uczestników z klas 1 - 6.
Do komisji zaprosiłyśmy emerytowaną bibliotekarkę i nauczycielkę naszej szkoły - Łucję Chmiel, która przewodniczyła 3-osobowej komisji konkursowej:


Komisja książką nagrodziła 10 osób i wyróżniła 13.
Osoby nagrodzone wytypowała jako reprezentację szkoły do eliminacji miejsko-gminnych Małego Konkursu Recytatorskiego.

W kategorii klas:

Klasy 1 - 3

I miejsce Ewelina kl. IId
II miejsce Pamela kl. IIa i Daria kl. IId
III miejsce Katarzyna kl. Id i Justyna kl. If.

Klasy 4 - 6

I miejsce Klaudia kl. IVd
II miejsce Karolina Karniejew kl. IVd i Dorota. VId
III miejsce Anna Maria Nowak kl. IVd i Dagmara kl. VIc.

Eliminacje miejsko-gminne odbyły się 16 grudnia 2000 roku, gdzie Dagmara uzyskała nominację do etapu powiatowego.


Panie Dorota Lubczyńska i Alina Okońska odwierają IX Szkolny Konkurs Recytatorski.
Juror szczególny - Pani Łucja Chmiel z grupą uczestników konkursu.X Szkolny Konkurs Recytatorski


Odbył się w dniach 27 - 28 listopada 2001 roku.
Komisja w składzie: Alina Okońska, Danuta Boroch i Agnieszka Słowińska przesłuchała 49 recytatorów z klas 1 - 6.

Wytypowała 10-osobową reprezentację do konkursu miejsko-gminnego. Lauretatów nagrodziła dyplomem i książką.
Osoby nagrodzone wytypowała jako reprezentację szkoły do eliminacji miejsko-gminnych Małego Konkursu Recytatorskiego.

W kategorii klas:

Klasy 1 - 3

I miejsce Justyna kl. IIf
II miejsce Dorota kl. IIIb
III miejsce Ewelinakl. IIId.

Wyróżnienia otrzymały: Marzena kl. IIb, Aleksandra i Paulina kl. IIc.

Klasy 4 - 6

I miejsce Emilia kl. IVd
II miejsce Anna Maria kl. Vd
III miejsce Karolina kl. Vd i Katarzyna kl. VIe.

W konkursie miejsko-gminnym, który odbył się 15 grudnia 2001 roku kwalifikację do eliminacji powiatowych otrzymała Aleksandra.
Koknurs powiatowy odbył się 19 lutego 2002 roku.

XI Szkolny Konkurs Recytatorski


Odbył się w dniach 2 - 3 grudnia 2002 roku.
Komisja w składzie: Alina Okońska, Danuta Boroch i Marianna Frank przesłuchała 43 recytatorów z klas 1 - 6.

Wyróżniła 10 osób i wytypowała reprezentację do konkursu miejsko-gminnego. Każdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnictwa
a laureaci otrzymali nagrody książkowe na apelu promującym młode talenty.

Nagrodzeni w kategoriach:

Klasy 1 - 3

I miejsce Justyna kl. IIIf
II miejsce Katarzyna kl. IIId
III miejsce Paulina kl. IIIc i Bartłomiej kl. IIId.

Wyróżnienia otrzymali: Dawid kl. Id, Aleksandra kl. IIIc i Magdalena kl. IIIc.

Klasy 4 - 6

I miejsce Daria kl. IVd
II miejsce Karolina kl. VId
III miejsce Aleksandra kl. IVe.

W eliminacjach miejsko-gminnych, które odbyły się 18 stycznia 2003 roku, kwalifikację do powiatu otrzymały: Aleksandra i Katarzyna.
Katarzyna Aniśko w konkursie powiatowym (22 luty 2003) uzyskała nominację do województwa.

XII Szkolny Konkurs Recytatorski


Odbył się w dniach 12 - 13 stycznia 2004 roku.

Komisja w składzie: Alina Okońska, Danuta Boroch i Marianna Frank przesłuchała 59 recytatorów z klas 1 - 6 przyznała 9 nagród i wytypowała reprezentację szkoły
do onkursu miejsko-gminnego.

W kategorii klas:

Klasy 1 - 3

I miejsce Aleksandra kl. IIa
II miejsce Aleksandra kl. Id
III miejsce Igor kl. IIa.

Wyrożnienia: Agata Id, Agnieszka IId, Aleksandra IIIa.

Klasy 4 - 6

I miejsce, nie przyznano
II miejsce Katarzyna IVd i Dagmara Vd
III miejsce Justyna IVf.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

W konkursie miejsko-gminnym, który odbył się 24 stycznia 2004 roku kwalifikację do etapu rejonowego uzyskały
Aleksandra i Justyna.
Wyróżnienia miejscowe otrzymały Agata i Daria.

21 lutego w konkursie powiatowym Igor i Justyna dostali wyróżnienia miejscowe bez kwalifikacji do województwa.


Laureaci XII Szkolnego Konkursu RecytatorskiegoPoczątek strony

XIII Szkolny Konkurs Recytatorski


Do XIII Szkolnego Konkursu przystąpiło 52 uczestników. 8 grudnia 2004 roku wiersze recytowali uczniowie z klas I - III, 15 grudnia prozę i wiersz prezentowali recytatorzy z klas IV - VI.

Komisja w składzie:
- przewodnicząca: Łucja Chmiel
- członkowie: Izabela Durbajło, Alina Okońska, Danuta Boroch, i Justyna Zawada do konkursu rejonowego zakwalifikowała 15 osób oraz ustaliła miejsca konkursu szkolnego.

Byli to:

Klasy 1 - 3

I miejsce Igor kl. III a
II miejsce Katarzyna kl. II b i Adriana kl. III e
III miejsce Martyna kl. I c i Aleksandra kl. II d Wyróżnienia: Agnieszka kl. III d, Martyna kl. III d, Magdalena kl. III d, Paweł kl. IIIa i Patrycja kl. III a.

Klasy 4 - 6

I miejsce nie przyznano
II miejsce Paulina kl. V c
III miejsce Aleksandra kl. IV a i Daria kl. VI d
Wyróżnienia: Justyna kl. V f i Karolina kl. V e

Wszyscy wyróżnieni uczestnicy Szkolnego Konkursu Recytatorskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody w postaci książki otrzymają na apelu kończącym rok szkolny.

W konkursie miejsko-gminnym , który odbył się 29 stycznia 2005 r. kwalifikacje do konkursu rejonowego otrzymały uczennice: Martyna, Aleksandra, Igor, Justyna i Paulina

W konkursie rejonowym , który odbył się 12 lutego 2005 r. kwalifikację do województwa otrzymała Aleksandra.

XIV Szkolny Konkurs RecytatorskiKomisja w składzie: Dorota Lubczyńska, Alina Okońska i Danuta Boroch dnia 12 stycznia 2006 roku przesłuchała 39 recytatorów i przyznała nagrody:

Byli to:

Klasy 1 - 3

I miejsce Martyna kl. II c
II miejsce Aleksandra i Oktawia kl. IIIb
III miejsce Julita kl. II c
Wyróżnienia: Wojciech i Dominik

Klasy 4 - 6

I miejsce Kornelia kl. V f
II miejsce - nie przyznano
III miejsce Agnieszka kl. IV d i Justyna kl. VI f


XV Szkolny Konkurs Recytatorski


Do XV Szkolnego Konkursu przystąpiło 38 uczestników. 11 stycznia 2007 roku wiersze recytowali uczniowie z klas I - III, 22 stycznia prozę i wiersz prezentowali recytatorzy z klas IV - VI.

Komisja w składzie:
Izabela Durbajło, Alina Okońska, Danuta Boroch, i Patrycja Tatar do konkursu rejonowego zakwalifikowała 12 osób oraz ustaliła miejsca konkursu szkolnego.

Byli to:

Klasy 1 - 3

I miejsce Martyna kl. III c
II miejsce Julita kl. III c i Julia kl. II d
III Aleksandra kl. III c
Wyróżnienia: Katarzyna kl. II c, Katarzyna kl. I d, Patrycja kl. II a, Mateusz kl. II a i Klaudia kl. I c.

Klasy 4 - 6

I miejsce Kornelia kl. VI f

II miejsce Daria kl. VI c
III miejsce - nie przyznano
Wyróżnienie: Amanda Piaskowska kl. VI f

Wszyscy uczestnicy konkursu szkolnego w kategorii klas 1 - 3 otrzymali dyplomy uczestnictwa a wszyscy wyróżnieni recytatorzy pamiątkowe dyplomy i kwalifikację do konkursu miejsko-gminnego.

W konkursie miejsko-gminnym , który odbył się 17 lutego 2007 r. kwalifikację do konkursu rejonowego otrzymały uczennice: Julita, Katarzyna i Kornelia. Klaudia i Amanda uzyskały wyróżnienie miejscowe.
W konkursie rejonowym - 24 lutego 2007 r. Kornelia otrzymała wyróżnienie miejscowe.

--------
---------

XVI Szkolny Konkurs RecytatorskiDo XVI Szkolnego Konkursu Recytatorskiego przystąpiło 77 uczestników.
Po raz pierwszy w historii konkursu swoje umiejętności aktorskie prezentowały dzieci z grup "zerowych".
Recytacjom towarzyszyła wystawa archiwalnych fotografii, kronik szkolnych i kronik biblioteki pt. "Konkurs Recytatorski - z kroniki biblioteki".
Ze względu na dużą liczbę uczestników, konkurs trwał dwa dni.

15 stycznia 2008 roku wiersze recytowali uczniowie z klas I - III i dzieci z grup "0", 16 stycznia prozę i wiersz prezentowali recytatorzy z klas IV - VI.

Komisja w składzie:
Krystyna Czech, Alina Okońska, Danuta Boroch, i Elżbieta Rospondek do konkursu miejsko-gminnego zakwalifikowała 8 osób oraz ustaliła miejsca konkursu szkolnego.

Byli to:

Klasy 0 - 3

I miejsce - Katarzyna z kl. III c
II miejsce - Ewelina z kl. III a
III miejsce - Klaudia z kl. II c i Dawid z kl. III a

Klasy 4 - 6

I miejsce - Martyna z kl. IV a
II miejsce - Adrianna z kl. VI e
III miejsce - Paulina z kl. V a i Meisun z kl. V f

Wyróżnienia miejscowe otrzymali uczniowie:
Eliza z grupy. 0a, Kacper z kl. Ia, Klaudia z kl. Ie, Katarzyna Meyer kl. II d, Małgorzata z kl. III a, Daria z kl. III c, Kacper z kl. III d,
Paulina i Marcin z kl. IV d, Przemysław, Joanna i Julia z kl. Ve, Martyna z kl. Vf, Patrycja z kl. Vf.

Każdy z 77 uczestników konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
Laureaci I, II i III miejsca otrzymali kwalifikację do konkursu miejsko-gminnego oraz nagrodzeni zostali książkami na apelach szkolnych.
Osoby wyróżnione otrzymały dyplom wyróżnienia.

W konkursie miejsko-gminnym,
który odbył się 2 lutego kwalifikację do etapu powiatowego Małego Konkursu Recytatorskiego otrzymały:
Katarzyna, Martyna i Adrianna.
Paulina uzyskała wyróżnienie miejscowe.

 

 

 

XVII Szkolny Konkurs Recytatorski


Pierwszy szkolny konkurs organizowany przez nauczycieli bibliotekarzy odbył się w roku 1993 roku.
W 17 szkolnych konkursach udział wzięło 1056 recytatorów. Wielu z nich uczestniczyło w eliminacjach miejsko-gminnych, powiatowych, wojewódzkich
Małego Konkursu Recytatorskiego.


W grudniu 2008 roku do XVII Szkolnego Konkursu Recytatorskiego przystąpiło 78 uczestników z klas 1 - 6.
Ze względu na dużą liczbę uczestników, konkurs trwał dwa dni.

Komisja w składzie:
Krystyna Czech, Izabela Durbajło, Alina Okońska i Danuta Boroch do konkursu miejsko-gminnego zakwalifikowała 7 osób oraz ustaliła miejsca konkursu szkolnego:

w kategorii Klas 1 - 3

I miejsce - Patryk z kl. Ib
II miejsce - Olga z kl. Ic
III miejsce - Kamila z kl. Id i Klaudia z kl. III c

w kategorii klas 4 - 6

I miejsce - Aleksandra z kl. VI a
II miejsce - Martyna z kl. V a
III miejsce - Daria z kl. IV c

Wyróżnienia miejscowe otrzymali uczniowie:
Kamila z kl. Id, Marta z kl. II e, Mikołaj z kl. II c, Kamila z kl. Ia, Roksana z kl. II b, Anna z kl. III d,
Aleksandra i Meisun z kl. VI f, Katarzyna z kl. IV c, Patrycja z kl. VI f, Marcin z kl. Vd,
Julia z kl. IV d i Żaneta z kl. Va.

Laureaci I, II i III miejsca otrzymali kwalifikację do konkursu miejsko-gminnego.

Laureatom życzymy powodzenia 7 lutego 2009 roku w gminnym Małym Konkursie Recytatorskim.

 

Laureatka III miejsca w kategorii klas IV - VI - Daria podczas prezentacji wiersza i prozy.

Mikołaj z kl. II c (wyróżnienie miejscowe) i Paulina z kl. VI a.

 

 

_____________________________________________________________________

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI 2008


1 marca 2008 r. w Gryfickim Domu kultury odbyły się powiatowe (rejonowe) eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego.
W konkursie wzięło udział ponad 40 recytatorów ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatu gryfickiego.
Gminę naszą reprezentowały między innymi 3 uczennice z naszej szkoły wyróżnione podczas konkursu gminnego: Katarzyna z kl. III a,
Martyna z z kl. IV a i Adrianna z z klasy VI e.
Komisja nagrodziła tylko 4 osoby kwalifikacją do konkursu wojewódzkiego. Wśród nich znalazła się Kasia , która pięknie wyrecytowała dwa wiersze.

Serdecznie jej GRATULUJEMY!

 

Na zdjęciu (z lewej strony) - laureatki konkursu gminnego, Kasia, Martyna i Ada.
Z prawej strony - zdobywczyni kwalifikacji do WOJEWÓDZTWA Kasia z przewodniczącym jury, aktorem Teatru Polskiego w Szczecinie Leszkiem Zalewskim.


_____________________________________________________________________


Początek strony

INSCENIZACJE


"Twoje życie, twój wybór..."

Dnia 1 lutego 2005 roku uczniowie z klas Vc, Ve, Vf i VId przedtawili kolegom z klas szóstych inscenizację poświęconą problemowi uzależnień pt. "Twoje życie, twój wybór..."
Wiersze, proza, list matki narkomana,scenka uliczna kolegów z dealerem narkotyków, wszystko przeplatane przejmującą muzyką wprowadziły widzów w zadumę.
Uczniowie wyszli z przedstawienia bogatsi o wiedzę o narkotykach, alkoholu, nikotynie, o tym jak śroski te wpływają na zdrowie i zachowanie człowieka.

3 lutego 2005 roku uczniowie inscenizację prezentowali w Radiu Plus w formie słuchowiska radiowego. Podzielili się ze słuchaczami swoimi wrażeniami z przedstawienia szkolnego. Zapewnili redaktor Borkowską, że są świadomi zagrożeń, jakie płyną z przyjmowania środków odurzających. Sami na szczęście jeszcze nigdy nie zetknęli się z problemem uzależnień.

OBSADA INSCENIZACJI
Paulina, Ewelina, Karolina, Eliza, Daria, Adriana i Justyna.

 

WYSTAWY


Co roku w czytelni szkolnej oraz w holu szkoły aktyw biblioteczny pod kierunkiem opiekunek przygotowuje szereg wystaw i wystawek związanych tematycznie z rocznicami literackimi, państwowymi i okolicznościowymi.


Największą i najokazalszą wystawą prezentowaną w bibliotece była Wystawa 40-lecia.
Przygotowanie jej strwało kilkamiesięcy. Zgromadzone materiały (kroniki, dzienniki lekcyjne, zdjęcia, zeszyty uczniowskie)zostały starannie oprawione, opisane i eksnponowane. Ze względu na wielkość wystawy biblioteka, częstotliwość jej zwiedzania wypożyczalnia na okres kilku dni musiała być zamknięta. Do ekspozycji wykorzystany został każdy skrawek szkolnej biblioteki.
Wystawa podzielona była na 4 działy:
1. Fotografie
 • Z archiwum "Trójki"
 • Z życia uczniów
 • Szkolni artyści
 • Przed 40-leciem
 • "Pod żaglem" Liga Morska

  2. Kroniki
 • Szkoły
 • Biblioteki
 • Kroniki klasowe
 • Kroniki kół zainteresowań
 • Kroniki organizacji szkolnych

  3. Dzienniki lekcyjne
  4. Zeszyty uczniowskie


  Fragment Wystawy 40-lecia - Z archiwum "Trójki" i "Pod żaglem" - Liga Morska.


  KIERMASZE


  W grudniu 2007 roku uczniowie z aktywu bibliotecznego zorganizowali ŚWIĄTECZNY KIERMASZ - prezent dla mamy, taty i dla mnie
  Na kiermaszu zaprezentowano nowe książki, ale nieprzydatne bibliotece, wcześniej podarowane jej przez czytelników.
  Za przysłowiową "złotówkę", uczniowie kupili prezenty choinkowe dla swoich najbliższych.
  Wszyscy byli bardzo zadowoleni.

   

   

      

  Początek strony