Biblioteka   szkolna       Szkoła   Podstawowa  nr 3   w Gryficach    Biblioteka  szkolna

Archiwum


I Szkolny Konkurs Recytatorski


I Szkolny Konkurs Recytatorski odbył się w bibliotece szkolnej w dniach 7 - 8 stycznia 1993 roku. W konkursie wzięło udział ponad 90 uczniów
z klas I - VIII.

Komisja w składzie: Dorota Lubczyńska, Alina Okońska i Hanna Olszańska wytypowała 8-osobową reprezentację szkoły do konkursu miejskiego.

Były to:

Klasy 1 - 3

Ewelina Stefanowicz i Magdalena Rakiej z kl. II d i Katarzyna Okońska z kl. IIId.

Klasy 4 - 8

Karolina Galik, Anna Kardymowicz i Matylda Grzelak z kl. IV a, Dorota Sykucka z kl. IVc i Joanna Sankowska z kl. Vd.

W konkursie miejskim , który odbył się 17 stycznia 1993 roku r. kwalifikacje do województwa otrzymały uczennice z klas młodszych: Ewelina Stefanowicz, Magdalena Rakiej i Katarzyna Okońska

W konkursie wojewódzkim, wyróżniono Magdalenę Rakiej.

Laureatka konkursu miejskiego - Katarzyna Okońska podczas prezentacji utwodów w Gryfickim Domu Kultury.


II Szkolny Konkurs Recytatorski


II Szkolny Konkurs Recytatorski przebiegał w dniach 10 - 12 stycznia 1994 roku. W konkursie wzięło udział ponad 84 recytatorów
z klas I - VIII.

Komisja w składzie: Anna Mroczkowska, Alina Okońska i Hanna Olszańska nagrodziła 9 osób i wytypowała reprezentację szkoły.
do etapu miejskiego

Byli to:

Klasy I - III

Milena Mysiakowska z kl. Ia, Marta Prystasz z kl. Ib i Marta Ciach z kl. II a.

Klasy IV - VIII

Katarzyna Okońska z kl. IV c, Matylda Grzelak, Anna Kardymowicz i Karolina Galik z kl. Va oraz Radosław Zając z kl. Ve.

Kwalifikację do województwa w miejskim przeglądzie Małego Konkursu Recytatorskiego otrzymała Katarzyna Okońska.


III Szkolny Konkurs RecytatorskiIII Szkolny Konkurs Recytatorski przebiegał w dwóch etapach:
I etap odbył się 20 grudnia 1994 roku.
5-osobowa komisja w składzie: Dorota Lubczyńska, Alina Okońska, Hanna Olszańska, Krystyna Jakubowska i Anna Mroczkowska
w pierwszym etapie nie wyłoniła reprezentacji szkoły do etapu miejskiego
W drugim etapie, który odbył się 4 stycznia 1995 roku wyłoniono reprezentantów szkoły do konkursu miejskiego.
Byli to:Milena Mysiakowska kl. II a, Marta Prystasz i Dorota Kolczyńska z kl. II b, Karolina Galik i Matylda Grzelak z kl. VI a oraz Dorota Sykucka z kl. VI c.


IV Szkolny Konkurs Recytatorski


W konkursie wzieło udział 57 uczestników w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I - III recytowały wiersze 5 grudnia 1995 roku
klasy IV - VI prezentowały się 7 grudnia 1995 roku
klasy VII - VIII, 13 grudnia 1995 roku.

Komisja w składzie: Alina Okońska, Alicja Leśnia, Danuta Boroch i Monika Lal nagrodziła ksiażką i kwalifikacją do konkursu miejskiego recytatorów:

W kategorii klas:

Klasy 1 - 3

Dagmarę Dejnak z kl. Ia, Kamila Klupę z kl. Ic, Mateusza Lentowczyka z kl. IIa, Paulinę Podmokłą z kl.IId, Milenę Mysiakowską z kl. IIIa
i Dorotę Kolczyńską z kl. IIIb.

Klasy 4 - 6

Martę Ciach z kl. IVc, Jakuba Gwizdalskiego z kl. VIa i Annę Kamińską z kl. VId

Klasy 7 - 8

Karolinę Kufel, Dorotę Sykucką i Karolinę Mizerię z kl. VIIc oraz Magdalenę Aniko i Agnieszkę Czerwiec z kl. VIIIa.


Uczennica kl. IVd Elżbieta Zwonik w Szkolnym Konkursie RecytatorskimV Szkolny Konkurs Recytatorski


W konkursie wzieło udział 55 recytatorów w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I - III recytowały wiersze 28 listopada 1996 roku
klasy IV - VI prezentowały się 10 grudnia 1996 roku
klasy VII - VIII, 11 grudnia 1996 roku.

Komisja w składzie: Alina Okońska, Danuta Boroch i Barbara Zielińska zakwalifikowała:

Dagmarę Dejnak, Sandrę Klem i Katarzynę Nowak z kl. IIa oraz Annę Borys z kl. IIIb i Agnieszkę Siewicz z kl. IIId do eliminacji miejskich.

Dwie uczennice - Dagmara Dejnak i Anna Borys uzyskały nominację do etapu rejonowego i wojewódzkiego.

Dagmara Dejnak 15 marca 1997 roku zdobyła nagrodę glówną w kategorii klas I - III w Wojewódzkich Eliminacjach Małego Konkursu Recytatorskiego w Pałacu Młodzieży w Szczecinie.

VI Szkolny Konkurs Recytatorski


W konkursie wzieło udział 60 uczestników w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I - III recytowały 24 listopada 1997 roku
klasy IV - VI prezentowały się 25 listopada 1997 roku
klasy VII - VIII, 26 listopada 1997 roku.

Komisja konkursowa przyznała nagrody:

W kategorii klas:

Klasy 1 - 3

I miejsce - Sandra Klem kl. IIIa
II miejsce - Dagmara Dejnak kl. IIIa
III miejsce - Dorota Opieka kl. IIIc.

Klasy 4 - 6

I miejsce - Agnieszka Siewicz kl. IVd
II miejsce - Anna Borys kl. IVb
III miejsce - Dorota Kolczyńska kl. Vb i Elżbieta Zwonik kl. Vd.

Klasy 7 - 8

I miejsce - Małgorzata Krasowska kl. VIb
II miejsce - Aleksandra Orłowska kl. VIIb
III miejsce - Ewelina Frąckowiak kl. VId.

Dagmara Dejnak i Dorota Opieka przeszły eliminacje miejskie i rejonowe Małego Konkursu Recyttorskiego i reprezentowały powiat w konkursie wojewódzkim.

VII Szkolny Konkurs Recytatorski


Odbył się 23 i 26 listopada 1998 roku.
W konkursie wzieło udział 56 uczestników - 26 z klas młodszych i 30 z klas 4-8.

Komisja konkursowa do eliminacji miejskich zakwalifikowała osoby::

W kategorii klas:

Klasy 1 - 3

Klaudia Jakubiak kl. IId, Katarzyna Siewicz i Agata Zdunek kl. IIIc
Wyróżnienia: Joanna Szpak kl. IIc i Patrycja Szczepańska kl. IIId.
Wyróżnienia: Joanna Szpak kl. IIc i Patrycja Szczypińska kl. IIId.

Klasy 4 - 6

Katarzyna Tkaczuk kl. Va, Agnieszka Siewicz, Emilia Skrzypczak i Paulina Podmokła kl. Vd.

Klasy 7 - 8

Małgorzata Krasowska kl. VIIb.

19 stycznia 1999 roku w eliminacjach miejsko-gminnych kwalifikację do Rejonowego Małego Konkursu Recytatorskiego otrzymały: Katarzyna Siewicz, Klaudia Jakubiak, Patrycja Szczypińska i i Agnieszka Siewicz.

VIII Szkolny Konkurs RecytatorskiPrzesłuchania odbyły się w trzech kategoriach wiekowych: 1 - 3; 4 - 6 i 7 - 8.
Finał szkolnych eliminacji do Małego Konkursu Recytatorskiego odbył się 18 listopada 1999 roku.
Komisja konkursowa nagrodziła i zakwalifikowała 5 uczestników do eliminacji miejsko-gminnych.
Byli to:
Igor Klem kl. I, Dagmara Dejnak kl. Va, Agnieszka Siewicz i Paulina Podmokła kl. VId oraz Małgorzata Krasowska kl. VIIIb.

W eliminacjach miejsko-gminnych, które odbyły się w GDK 18 grudnia 1999 roku, Dagmara Dejnak i Małgorzata Krasowska otrzymały nominację do konkursu rejonowego (22.01.2000r.).
a Dagmara Dejnak również nominację do województwa.


IX Szkolny Konkurs Recytatorski


Przesłuchano 76 uczestników z klas 1 - 6.
Do komisji zaprosiłyśmy emerytowaną bibliotekarkę i nauczycielkę naszej szkoły - Łucję Chmiel, która przewodniczyła 3-osobowej komisji konkursowej:
Łucja Chmiel, Alina Okońska i Danuta Boroch.

Komisja książką nagrodziła 10 osób i wyróżniła 13.
Osoby nagrodzone wytypowała jako reprezentację szkoły do eliminacji miejsko-gminnych Małego Konkursu Recytatorskiego.

W kategorii klas:

Klasy 1 - 3

I miejsce Ewelina Niwińska kl. IId
II miejsce Pamela Pokorska kl. IIa i Daria Krawczyk kl. IId
III miejsce Katarzyna Aniśko kl. Id i Justyna Kokoszka kl. If.

Klasy 4 - 6

I miejsce Klaudia Jakubiak kl. IVd
II miejsce Karolina Karniejew kl. IVd i Dorota Opiekakl. VId
III miejsce Anna Maria Nowak kl. IVd i Dagmara Dejnak kl. VIc.

Wyróżnienia: Marta Świerszczyńska, Martyna Suchorska, Alicja Sygnowska, Justyna Ziółkowska, Aleksandra Czerniecka, Jolanta Bieryło,
Klaudia Sienkiewicz, Pamela Grabowska, Mateusz Jankowski, Agnieszka Brzezińska, Magdalena Bogdzińska i Daria Hłąd.

Eliminacje miejsko-gminne odbyły się 16 grudnia 2000 roku, gdzie Dagmara Dejnak uzyskała nominację do etapu powiatowego.


Wicedyrektor Dorota Lubczyńska i organizator Alina Okońska odwierają IX Szkolny Konkurs Recytatorski.
Juror szczególny - Pani Łucja Chmiel z grupą uczestników konkursu.X Szkolny Konkurs Recytatorski


Odbył się w dniach 27 - 28 listopada 2001 roku.
Komisja w składzie: Alina Okońska, Danuta Boroch i Agnieszka Słowińska przesłuchała 49 recytatorów z klas 1 - 6.

Wytypowała 10-osobową reprezentację do konkursu miejsko-gminnego. Lauretatów nagrodziła dyplomem i książką.
Osoby nagrodzone wytypowała jako reprezentację szkoły do eliminacji miejsko-gminnych Małego Konkursu Recytatorskiego.

W kategorii klas:

Klasy 1 - 3

I miejsce Justyna Kokoszka kl. IIf
II miejsce Dorota Jędruszek kl. IIIb
III miejsce Ewelina Niwińska kl. IIId.

Wyróżnienia otrzymały: Marzena Rutkowska kl. IIb, Aleksandra Sobkowiak i Paulina Malinowska kl. IIc.

Klasy 4 - 6

I miejsce Emilia Baczyńska kl. IVd
II miejsce Anna Maria Nowak kl. Vd
III miejsce Karolina Karniejew kl. Vd i Katarzyna Banasiak kl. VIe.

W konkursie miejsko-gminnym, który odbył się 15 grudnia 2001 roku kwalifikację do eliminacji powiatowych otrzymała Aleksandra Sobkowiak.
Koknurs powiatowy odbył się 19 lutego 2002 roku.

XI Szkolny Konkurs Recytatorski


Odbył się w dniach 2 - 3 grudnia 2002 roku.
Komisja w składzie: Alina Okońska, Danuta Boroch i Marianna Frank przesłuchała 43 recytatorów z klas 1 - 6.

Wyróżniła 10 osób i wytypowała reprezentację do konkursu miejsko-gminnego. Każdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnictwa
a laureaci otrzymali nagrody książkowe na apelu promującym młode talenty.

Nagrodzeni w kategoriach:

Klasy 1 - 3

I miejsce Justyna Kokoszka kl. IIIf
II miejsce Katarzyna Aniśko kl. IIId
III miejsce Paulina Malinowska kl. IIIc i Bartłomiej Brożyński kl. IIId.

Wyróżnienia otrzymali: Dawid Bienek kl. Id, Aleksandra Sobkowiak kl. IIIc i Magdalena Ślusarczyk kl. IIIc.

Klasy 4 - 6

I miejsce Daria Krawczyk kl. IVd
II miejsce Karolina Karniejew kl. VId
III miejsce Aleksandra Gładka kl. IVe.

W eliminacjach miejsko-gminnych, które odbyły się 18 stycznia 2003 roku, kwalifikację do powiatu otrzymały: Aleksandra Sobkowiak i Katarzyna Aniśko.
Katarzyna Aniśko w konkursie powiatowym (22 luty 2003) uzyskała nominację do województwa.

XII Szkolny Konkurs Recytatorski


Odbył się w dniach 12 - 13 stycznia 2004 roku.

Komisja w składzie: Alina Okońska, Danuta Boroch i Marianna Frank przesłuchała 59 recytatorów z klas 1 - 6 przyznała 9 nagród i wytypowała reprezentację szkoły
do onkursu miejsko-gminnego.

W kategorii klas:

Klasy 1 - 3

I miejsce Aleksandra Lal kl. IIa
II miejsce Aleksandra Łęczyńska kl. Id
III miejsce Igor Witaszek kl. IIa.

Wyrożnienia: Agata Szeliga Id, Agnieszka Biernacka IId, Aleksandra Beń IIIa.

Klasy 4 - 6

I miejsce, nie przyznano
II miejsce Katarzyna Aniśko IVd i Dagmara Krawczyk Vd
III miejsce Justyna Kokoszka IVf.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

W konkursie miejsko-gminnym, który odbył się 24 stycznia 2004 roku kwalifikację do etapu rejonowego uzyskały
Aleksandra Łęczyńska i Justyna Kokoszka.
Wyróżnienia miejscowe otrzymały Agata Szeliga i Daria Krawczyk.

21 lutego w konkursie powiatowym Igor Witaszek i Justyna Kokoszka dostali wyróżnienia miejscowe bez kwalifikacji do województwa.


Katarzyna Aniśko, Igor Witaszek, Justyna Kokoszka i inni uczestnicy
XII Szkolnego Konkursu RecytatorskiegoPoczątek strony

XIII Szkolny Konkurs Recytatorski


Do XIII Szkolnego Konkursu przystąpiło 52 uczestników. 8 grudnia 2004 roku wiersze recytowali uczniowie z klas I - III, 15 grudnia prozę i wiersz prezentowali recytatorzy z klas IV - VI.

Komisja w składzie:
- przewodnicząca: Łucja Chmiel
- członkowie: Izabela Durbajło, Alina Okońska, Danuta Boroch, i Justyna Zawada do konkursu rejonowego zakwalifikowała 15 osób oraz ustaliła miejsca konkursu szkolnego.

Byli to:

Klasy 1 - 3

I miejsce Igor Witaszek kl. III a
II miejsce Katarzyna Goryniak kl. II b i Adriana Dobroszewska kl. III e
III miejsce Martyna Kokoszka kl. I c i Aleksandra Łęczyńska kl. II d Wyróżnienia: Agnieszka Biernacka kl. III d, Martyna Domańska kl. III d, Magdalena Wenckowska kl. III d, Paweł Caban kl. IIIa i Patrycja Sępioło kl. III a.

Klasy 4 - 6

I miejsce nie przyznano
II miejsce Paulina Malinowska kl. V c
III miejsce Aleksandra Beń kl. IV a i Daria Krawczyk kl. VI d
Wyróżnienia: Justyna Kokoszka kl. V f i Karolina Karwowska kl. V e

Wszyscy wyróżnieni uczestnicy Szkolnego Konkursu Recytatorskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody w postaci książki otrzymają na apelu kończącym rok szkolny.

W konkursie miejsko-gminnym , który odbył się 29 stycznia 2005 r. kwalifikacje do konkursu rejonowego otrzymały uczennice: Martyna Kokoszka, Aleksandra Łęczyńska, Igor Witaszek, Justyna Kokoszka i Paulina Malinowska

W konkursie rejonowym , który odbył się 12 lutego 2005 r. kwalifikację do województwa otrzymała Aleksandra Łęczyńska.

XIV Szkolny Konkurs RecytatorskiKomisja w składzie: Dorota Lubczyńska, Alina Okońska i Danuta Boroch dnia 12 stycznia 2006 roku przesłuchała 39 recytatorów i przyznała nagrody:

Byli to:

Klasy 1 - 3

I miejsce Martyna Kokoszka kl. II c
II miejsce Aleksandra Łęczyńska i Oktawia Gajda kl. IIIb
III miejsce Julita Wojciechowska kl. II c
Wyróżnienia: Wojciech Kowalski i Dominika Siwek

Klasy 4 - 6

I miejsce Kornelia Tomkalska kl. V f
II miejsce - nie przyznano
III miejsce Agnieszka Biernacka kl. IV d i Justyna Kokoszka kl. VI f


XV Szkolny Konkurs Recytatorski


Do XV Szkolnego Konkursu przystąpiło 38 uczestników. 11 stycznia 2007 roku wiersze recytowali uczniowie z klas I - III, 22 stycznia prozę i wiersz prezentowali recytatorzy z klas IV - VI.

Komisja w składzie:
Izabela Durbajło, Alina Okońska, Danuta Boroch, i Patrycja Tatar do konkursu rejonowego zakwalifikowała 12 osób oraz ustaliła miejsca konkursu szkolnego.

Byli to:

Klasy 1 - 3

I miejsce Martyna Kokoszka kl. III c
II miejsce Julita Wojciechowska kl. III c i Julia Turkosz kl. II d
III Aleksandra Górna kl. III c
Wyróżnienia: Katarzyna Kowalewska kl. II c, Katarzyna Meyer kl. I d, Patrycja Nowak kl. II a, Mateusz Hłąd kl. II a i Klaudia Pasternak kl. I c.

Klasy 4 - 6

I miejsce Kornelia Tomkalska kl. VI f

II miejsce Daria Zielińska kl. VI c
III miejsce - nie przyznano
Wyróżnienie: Amanda Piaskowska kl. VI f

Wszyscy uczestnicy konkursu szkolnego w kategorii klas 1 - 3 otrzymali dyplomy uczestnictwa a wszyscy wyróżnieni recytatorzy pamiątkowe dyplomy i kwalifikację do konkursu miejsko-gminnego.

W konkursie miejsko-gminnym , który odbył się 17 lutego 2007 r. kwalifikację do konkursu rejonowego otrzymały uczennice: Julita Wojciechowska, Katarzyna Kowalewska i Kornelia Tomkalska. Klaudia Pasternak i Amanda Piaskowska uzyskały wyróżnienie miejscowe.
W konkursie rejonowym - 24 lutego 2007 r. Kornelia Tomkalska otrzymała wyróżnienie miejscowe.

Początek strony

INSCENIZACJE


"Twoje życie, twój wybór..."

Dnia 1 lutego 2005 roku uczniowie z klas Vc, Ve, Vf i VId przedtawili kolegom z klas szóstych inscenizację poświęconą problemowi uzależnień pt. "Twoje życie, twój wybór..."
Wiersze, proza, list matki narkomana,scenka uliczna kolegów z dealerem narkotyków, wszystko przeplatane przejmującą muzyką wprowadziły widzów w zadumę.
Uczniowie wyszli z przedstawienia bogatsi o wiedzę o narkotykach, alkoholu, nikotynie, o tym jak śroski te wpływają na zdrowie i zachowanie człowieka.

3 lutego 2005 roku uczniowie inscenizację prezentowali w Radiu Plus w formie słuchowiska radiowego. Podzielili się ze słuchaczami swoimi wrażeniami z przedstawienia szkolnego. Zapewnili redaktor Borkowską, że są świadomi zagrożeń, jakie płyną z przyjmowania środków odurzających. Sami na szczęście jeszcze nigdy nie zetknęli się z problemem uzależnień.

OBSADA INSCENIZACJI
Paulina Malinowska, Ewelina Niwińska, Karolina Karwowska, Eliza Fornal, Daria Krawczyk, Adriana Chyla i Justyna Kokoszka.

 

WYSTAWY


Co roku w czytelni szkolnej oraz w holu szkoły aktyw biblioteczny pod kierunkiem opiekunek przygotowuje szereg wystaw i wystawek związanych tematycznie z rocznicami literackimi, państwowymi i okolicznościowymi.


Największą i najokazalszą wystawą prezentowaną w bibliotece była Wystawa 40-lecia.
Przygotowanie jej strwało kilkamiesięcy. Zgromadzone materiały (kroniki, dzienniki lekcyjne, zdjęcia, zeszyty uczniowskie)zostały starannie oprawione, opisane i eksnponowane. Ze względu na wielkość wystawy biblioteka, częstotliwość jej zwiedzania wypożyczalnia na okres kilku dni musiała być zamknięta. Do ekspozycji wykorzystany został każdy skrawek szkolnej biblioteki.
Wystawa podzielona była na 4 działy:
1. Fotografie
 • Z archiwum "Trójki"
 • Z życia uczniów
 • Szkolni artyści
 • Przed 40-leciem
 • "Pod żaglem" Liga Morska

  2. Kroniki
 • Szkoły
 • Biblioteki
 • Kroniki klasowe
 • Kroniki kół zainteresowań
 • Kroniki organizacji szkolnych

  3. Dzienniki lekcyjne
  4. Zeszyty uczniowskie


  Fragment Wystawy 40-lecia - Z archiwum "Trójki" i "Pod żaglem" - Liga Morska.


  KIERMASZE


  W grudniu 2007 roku uczniowie z aktywu bibliotecznego zorganizowali ŚWIĄTECZNY KIERMASZ - prezent dla mamy, taty i dla mnie
  Na kiermaszu zaprezentowano nowe książki, ale nieprzydatne bibliotece, wcześniej podarowane jej przez czytelników.
  Za przysłowiową "złotówkę", uczniowie kupili prezenty choinkowe dla swoich najbliższych.
  Wszyscy byli bardzo zadowoleni.

   

   

      

  Początek strony